Stavljanje bazena u zimski režim

Kod zimskog režima obavezna je drenaža pumpi, filtera, usisnog i potisnog cevovoda. Obavezno je pražnjenje kompenzacionog rezervoara i provera odvoda. Ako nemamo uslova za gravitaciono pražnjenje bazena, onda ostavljamo vodu u bazenu do određenog nivoa. Po mogućstvu prekriti bazen i dovoljno ga obezbediti. Ako to ne možete sami ili nemate adekvatan prekrivač, pozovite nas.

Održavanje bazena

Uredna filtracija i čišćenje bazena je nešto što trebate imati ako želite čistu i bistru vodu. Naši serviseri dolaze da očiste bazen, doziraju hemiju, isperu filtere, pokupe lišće iz bazena, usisaju ga i pobrinu se da sve besprekorno funkcioniše kako biste Vi mogli da uživate.